15-03-24

Innovation utan entreprenörskap? 

webbild_innovationEntreprenörskapets roll betonas sällan i innovationspolitiken trots att det är just entreprenören som står för spridning av kunskap i ekonomin genom kommersialisering av innovationer. Den 10 april lanseras rapporten Innovation utan entreprenörskap? som öppnar för en diskussion om entreprenörens roll i innovationskedjan. Välkommen med din anmälan!