15april_JIBS 15-04-08

Näringsministern i frågestund med Entreprenörskaps-forums vd

Den 15 april modererar Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund ett seminarium med näringsminister Mikael Damberg. Passet är en del av JIBS Entrepreneurship Challenge, en 24-timmars utmaning för studenter för att stimulera kreativitet och entreprenörskap, som äger rum på Internationella handelshögskolan i  Jönköping.