15-04-17

Forskare blir managementkonsult

Maria Adenfelt2Efter att ha varit på Entreprenörskapsforum i drygt två år som forskningsledare går Maria Adenfelt, även docent affilierad till Uppsala universitet, vidare till Governo för ett arbete som managementkonsult. Governo arbetar uteslutande med kunder i den offentliga sektorn och har som uttalad vision att driva förändring mot en än bättre offentlig sektor. Där ska Maria fortsätta att jobba med utredning och analys. Hon ser fram mot att arbeta nära kunden och tillsammans bedriva förändringsarbete samt skapa ett ökat samhällsengagemang.

Under sin tid på Entreprenörskapsforum har Maria medverkat i ett stort antal seminarier, både externa och interna, i rollen som expert eller moderator. Hon har presenterat sin forskning i bl a Stockholm, Visby, Göteborg, Örebro och Nederländerna. I Holland redogjorde hon för projektet Green Funding; om hur politiska beslut i Sverige inverkar på privata investerares vilja och intresse att satsa på miljöteknologier.

Den forskning hon genomfört under sin tid på Entreprenörskapsforum har även inkluderat klimatinnovation och miljöteknikstrategier. Maria har även varit en del av Global Entrepreneurship Monitor-teamet. Dessutom har hon hållit i forskningsprojektet Uppdrag Välfärd, Globaliseringsforum och varit juryns ordförande i priset till Årets Studentföretagare. Utöver detta har hon levererat uppdragsrapporter till bl a Almi och Tillväxtanalys. Hennes prestationer och engagemanget på Entreprenörskapsforum talar därmed för sig själva.

Maria ser tillbaka på sin tid på Entreprenörskapsforum som engagerande och lärorik. Bland mycket annat har hon utvecklat sin förståelse för den politiska beslutsprocessen för entreprenörskapspolitiken, fått stor inblick i finans- och näringsliv samt bedrivit forskning kring offentligt exportfrämjande. Maria vill jobba vidare med utformningen av stödet till företagens internationalisering där hon finner problematiken intressant och den pågående policydiskussion relevant.

-Jag kommer sakna möjligheten att vara med i debatten som jag varit under min tid på Entreprenörskapsforum. Att gå från forsknings- till konsultvärlden kommer att innebära en förändring, men det är alltid kul med nya erfarenheter, säger Maria.

-Vi kommer att sakna Maria som med sitt företagsekonomiska perspektiv vidgat synen på entreprenörskap. Hon är en duktig forskare som får saker ur händerna och har ett personligt engagemang inom området. Det är bara att gratulera Governo, säger Johan Eklund vd Entreprenörskapsforum.