15-04-23

Pontus Braunerhjelm ny ledamot i Dramatens styrelse

Dramaten_webbPontus Braunerhjelm, forskningsledare vid Entreprenörskapsforum och professor vid KTH, har valts till ledamot i Dramatens styrelse. Han säger att kultur är viktigt för fortsatt ekonomisk tillväxt och välstånd. 

– Entreprenörskapsforum har vid ett flertal tillfällen lyft kulturens betydelse för tillväxt och välstånd. Det har särskilt skett inom ramen för Filantropiskt forum som startades 2011, säger Pontus Braunerhjelm.

Bland annat har seminarier på teman som Filantropi – framtidens finansiering av kultur?  och Stor konst och innovativ industri genomförts.

Kungliga Dramatiska Teatern AB ägs till 100 procent av svenska staten. Dramaten drivs som ett statligt aktiebolag som leds av en styrelse utsedd av regeringen. I styrelsen ingår:

Daniel Sachs, ordförande
Pontus Braunerhjelm, ledamot
Carina Brorman, ledamot
Sara Danius, ledamot
Gunvor Kronman, ledamot
Qaisar Mahmood, ledamot
Tasso Stafilidis, ledamot
Rebecka Hemse och Kjäll Åkerblom är arbetstagarrepresentanter i styrelsen, utsedda av Teaterförbundet.