15-05-20

Från jobbpolitik till tillväxtpolitik?

29maj_webb_2Den 29 maj bjuder Entreprenörskapsforum i samarbete med CESIS in till seminarium om Sveriges ekonomiska tillväxt. Under seminariet diskuteras bl a hur svensk tillväxt har sett ut och hur den bör se ut samt huruvida hållbar tillväxt är förenlig med hållbarhetsmål.