15-06-15

Från jobbpolitik till tillväxtpolitik

Panel 1Den 29 maj 2015 lanserades policysammanfattningen Från jobbpolitik till tillväxtpolitik författad av Hans Lööf och Gustav Martinsson, båda KTH. Författarna efterlyser en politik inriktad på ett högt omvandlingstryck i ekonomin och ett välfinansierat försäkringssystem för att stimulera individers utbildning och omställning i stället för sänkt skatt på kapital och arbete.  Företrädare från fackförbund och näringslivsorganisationer kom med inspel och kommentarer om tillväxt- vs jobbpolitik och svensk konkurrenskraft