15-09-08

Världsbankschef på Sverigebesök

1okt_webbildTorsdag den 1 oktober bjuder Entreprenörskapsforum in till ett seminarium då Augusto López-Claros, Director of Global Indicators and Analysis på Världsbanken, besöker Sverige för att presentera huvudslutsatserna ur rapporterna om det svenska näringslivsklimatet som Världsbanken tog fram på uppdrag av den förra regeringen. Även om det går bra för Sverige finns det utrymme för förbättring, inte minst inom utbildningssystemet, skatter och regleringar och arbetsmarknad.

Augusto López-Claros presenterar rapportens övergripande slutsatser och två efterföljande expertpaneler går på djupet i de olika policyområden som rapporterna berör. Även Hulya Ulku, Senior Economist, Doing Business Världsbanken medverkar, liksom Elisabeth Thand Ringqvist, ordförande Svenska riskkapitalföreningen, Christer Ågren, vice vd Svenskt Näringsliv, Jennie Nilsson, ordförande Näringsutskottet (S) och Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum.

När: torsdag 1 oktober 2015, kl 13.00-15.00, kaffe och registrering från kl 12.30.

Var: Bygget, Norrlandsgatan 11, Stockholm

Anmälan: via anmälningsformulär