15-09-17

Förstärkning på Entreprenörskaps-forum

Nya_medarbetare 2Efter sommaren har Entreprenörskapsforum fått tillskott på alla fronter. Nationalekonomen Pardis Nabavi är vår nya forskare efter Maria Adenfelt, Ylva Skoogberg ersätter Mikael Jorstig som projektledare med ett särskilt fokus på våra regionala frågor och professor Carl B Hamilton är ny affilierad forskare och senior rådgivare. Forskningssidan stärks ytterligare av våra två nya doktorander Emma Lappi och Joakim Skoog.