15-09-21

Utbildning nyckeln till entreprenörskap

PanelEntreprenörskap går att lära sig! Sverige bör öka satsningar på entreprenörskapsutbildning i ett tidigt skede. Dessutom lönar sig högre utbildning i allmänhet, i alla fall om du är entreprenör. Detta diskuterades den 16 september då Entreprenörskapsforum, tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm arrangerade Swedish Schumpeter Lecture 2015. Årets föreläsare var Mirjam van Praag, professor Copenhagen Business School. Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund, Juanna S Joensen, University of Chicago och Roger Mörtvik, Utbildningsdepartementet kommenterade och diskuterade.