15-09-24

Sveriges företagande och konkurrenskraft – mäter vi rätt saker?

6okt_bildradSveriges position inom områden som är viktiga för näringslivets konkurrenskraft jämförs fortlöpande med andra länder. Hur går det egentligen för Sverige? Mäter vi rätt saker? Den 6 oktober bjuder Entreprenörskapsforum in till ett seminarium om vad som är relevant att titta närmare på för att bedöma konkurrenskraften i det svenska näringslivet.