15-10-08

Sveriges företagande och konkurrenskraft – mäter vi rätt?

Erik Fahlbeck + publikÄven om svensk makroekonomisk prestation är ok ger undermålig utbildning, hög regelbörda och dålig matchning anledning till oro. Tisdagen den 6 oktober arrangerade Entreprenörskapsforum ett seminarium om hur vi mäter och bedömer näringslivets förutsättningar i Sverige. Hur inhämtas relevant kunskap om villkoren för att stärka konkurrenskraften i det svenska näringslivet? Bl a diskuterades: hur går det egentligen för Sverige och mäter vi rätt saker?