15-10-08

Vad är socialt med sociala innovationer?

Bildrad_27okt 2Tisdagen den 27 oktober bjuder Entreprenörskapsforum in till en frukostlansering av policysammanfattningen Vad betyder social i sociala innovationer? Både i Sverige och internationellt ser vi en ökad medvetenhet och intresse för sociala innovationer och samhällsentreprenörskap. Vad säger forskningen och vad är sociala innovationers roll i samhällsekonomin?