15-10-12

Entreprenörskaps-forum på World Entrepreneurship Forum

Bildrad_KinaOnsdagen den 21 oktober arrangerar Entreprenörskapsforum en workshop med fokus på entreprenöriella aktiviteter, attityder och ambitioner i Europa, Kina och USA på World Entrepreneurship Forum i Hangzhou, Kina. Vad finns det för likheter och skillnader mellan Europa, Kina och USA vad gäller entreprenöriella aktiviteter, ambitioner för tillväxt och innovation och attityder kring entreprenörskap? Olika typer av entreprenörskap diskuteras i ljuset av resultat från senaste Global Entrepreneurship Monitor (GEM).