15-10-22

Olönsam utbildning och dålig matchning – effekter för svensk konkurrenskraft?

11nov_bildradDen 11 november lanseras Johan Eklunds PS Utbildningspremie och kompetensförsörjning – effekter för matchningsproblemen på arbetsmarknaden?  I skriften problematiseras Sveriges låga utbildningspremie och vad det, kopplat till en dåligt fungerande matchning på arbetsmarknaden, betyder för Sveriges konkurrenskraft och den kunskapsdrivna tillväxten.