15-10-27

Så kan staten främja sociala innovationer

Webbild_SocialaInnovationerSamhället står inför en mängd utmaningar såsom demografisk utveckling, miljö- och klimatpro­blem, ökad seg­regation och samhällsklyftor. Sociala innovationer erbjuder nya lösningar på sociala behov. För att förbättra förutsättningarna för dessa kan staten ta en mer aktiv roll för att öka investeringarna. I en ny policysammanfattning från Entreprenörskapsforum föreslås bl a en statlig investeringsfond, justerade upphandlingskrav och skatteincitament för att uppmuntra företagande baserat på sociala innovationer.