15-11-09

Innovationsråd som policyinstrument

PanelDen 2 november 2015 anordnade Entreprenörskapsforum ett seminarium med anledning av att Vinnova lanserade rapporten National Research and Innovation Councils as an Instrument of Innovation Governance – Characteristics and challenges. I rapporten jämförs de nationella uppläggen av 14 innovationsråd i 12 länder. Diskussionen under seminariet fokuserade på hur råden är uppbyggda, deras roll och hur innovation kan främjas genom koordinering.