15-11-10

Ingemar Lind in memoriam

Orebro_universitet_webbVi på Entreprenörskapsforum noterar med sorg att Ingemar Lind har avlidit. Ingemar Lind var en av de fyra som tillsammans smidde planerna för det som idag är Entreprenörskapsforum, tidigare Forum för småföretagsforskning, FSF, som startade 1994. Han verkade som rektor vid Örebro universitet 1990-1999. Han var i grunden matematiker med en doktorstitel från Uppsala universitet. Efter sin tid vid Örebro universitet utredde han på regeringens uppdrag högskolans styrning. Han var också styrelseordförande på Högskolan Väst. Läs mer om Entreprenörskapsforums historik och Ingemar Linds roll i tillkomsten.