15-11-13

Global talangjakt ställer krav på Sverige

Panel utbildningspremieDen 11 november lanserades policysammanfattningen Utbildningspremie och kompetensförsörjning av Johan Eklund vid ett frukostseminarium i Entreprenörskapsforums lokaler. I skriften problematiseras Sveriges låga utbildningspremie och vad det, kopplat till en dåligt fungerande matchning på arbetsmarknaden, betyder för Sveriges konkurrenskraft och den kunskapsdrivna tillväxten. Förbättrad utbildningskvalitet på alla nivåer, marginalskatternas effekter och global talangjakt togs upp i paneldiskussionen.