Webbild_SharingEconomy 15-11-17

Workshop om kollaborativ ekonomi

Den 25 november arrangerar Entreprenörskapsforum och Europeiska kommissionen en workshop om kollaborativ ekonomi. Syftet är att skapa en bättre förståelse för hur den kollaborativa ekonomin fungerar genom att lyssna in näringslivet, lokala och nationella beslutsfattare samt akademiker, tankesmedjor och organisationer.