15-11-18

Ny rapport: Högre utbildning, dynamik och matchning på Örebro arbetsmarknad

Webbild_18nov_omslagÖrebroregionen med Örebro universitet i spetsen har, liksom Sverige i stort, byggt ut kapaciteten inom högre utbildning. Samtidigt finns det problem med svensk högre utbildning såväl vad gäller kvalitet som innehåll. Arbetsgivare får allt svårare att rekrytera trots en högre andel högutbildade. Hur ser det ut med utbildningsprofiler, kompetensförsörjning och matchning på Örebro arbetsmarknad?

I rapporten Flytt- eller stannfågel – Högre utbildning, dynamik och matchning på Örebro arbetsmarknad, författad av Johan Eklund och Per Thulin på Entreprenörskapsforum, ges en analys av hur väl Örebro universitet förser regionen med kompetens.

Läs rapporten Flytt- eller stannfågel – Högre utbildning, dynamik och matchning på Örebro arbetsmarknad (.pdf)