15-11-19

Folkhemsfilantropi och nya insamlingsformer

11dec_bildrad_3Det finns idag ett stort samhällsengagemang för att bidra med både tid och pengar till en positiv samhällsutveckling. Den tekniska utvecklingen, inte minst sociala medier, skapar förutsättningar som gynnar denna folkhemsfilantropi. Vid ett seminarium den 11 december kommer vi bl a att diskutera digitaliseringens betydelse för givandet och användandet av nya kanaler för insamlingsorganisationerna.