Panel 15-11-19

Privata donationer till högre utbildning och forskning

Intresset för att donera till högre utbildning och forskning ökar i Sverige. Men, av de 17 rekommendationer EU tog fram för att uppmuntra till donationer har inte ett enda genomförts i Sverige. Vad kan vi lära av Finland där staten under senare år stimulerat privata donationer till lärosäten genom motfinansiering och utökad avdragsrätt? Detta diskuterades vid ett frukostseminarium den 5 november.