7dec_bildrad_ny 15-11-20

Stadens ekonomiska dynamik

Den 7 december bjuder Entreprenörskapsforum in till seminarium med Geoffrey Hewings, professor vid University of Illinois. Professor Hewings forskar om vad som gör en stad konkurrenskraftig och hur stadens och närområdets tillväxtkraft är sammanflätad med utvecklingen av demografi, konsumtionsmönster och flyttmönster.