15-12-04

Kollaborativ ekonomi, entreprenörskap och små och medelstora företag

EU_bild1Onsdagen den 25 november samarrangerade Entreprenörskapsforum en heldags-workshop om kollaborativ ekonomi tillsammans med EU-kommissionens generaldirektorat med inriktning på inre marknaden, näringsliv, entreprenörskap och små och medelstora företag. Det blev en dag med många livliga diskussioner, möten mellan entreprenörer och policy-praktiker samt en del konkreta inspel och förslag för alla att ta med sig hem.