16-01-28

Braunerhjelm i debatt om personaloptioner

Pontus-BraunerhjelmVarför ska investeringar som innebär likartat risktagande beskattas så olika? Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm och 13 tunga företagare skrev den 8 januari ett inlägg om personaloptioner på DI Debatt vilket öppnade för fortsatt diskussion. 

Läs debattartikeln Så bör optioner beskattas av Pontus Braunerhjelm m fl (160101)

Läs Olof Stenhammars svar Krångla inte till personaloptionerna (160119)

Läs Braunerhjelm/Backsells svar Naivt att hoppas på USA-modell (160122)

Läs DIs Ledare: Utan bättre optioner inga växande företag (160123)

Läs Olof Stenhammars svar Jag är ingen politiker (160128)