16-02-05

Åtgärder för en havererad hyresmarknad

byggplatsDe flesta av Sveriges kommuner har brist på hyresrätter och i många städer krävs det åratal i kö för att få lägenhet. Entreprenörskapsforums Johan Eklund och Arvid Malm skriver på Norrbottens-Kurirens och Västerviks-Tidningens debattsidor att situationen inte bara är dålig för den som vill flytta – även ekonomin drabbas när företag som växer får svårare att hitta personal på grund av bostadsbristen. Författarna föreslår att politikerna tillåter friare hyressättning samtidigt som en grundläggande genomgång av alla regler på byggområdet görs. Läs artikeln.