16-02-06

Två av tre ser entreprenörskap som en lovande karriär

GEMglobalteamI årets Global Entrepreneurship Monitor (GEM) framkommer att 66 procent av den globala arbetsföra befolkningen ser entreprenörskap som ett bra karriärsval. Mer än hälften anser sig också ha förmågan att starta företag.

Resultaten i 2015 års Global Entrepreneurship Monitor (GEM) visar den hittills högsta andelen entreprenörer som drivs av möjlighet snarare än nödvändighet (78 procent i innovationsdrivna ekonomier och 69 procent i faktordrivna ekonomier). Ofta är det en missuppfattning att entreprenörer i mindre utvecklade ekonomier tvingas starta företag för att få sysselsättning.

Attityderna till entreprenörskap och utsikterna för nya jobb är också goda. 70 procent anser att entreprenörskap har ”hög status” i deras samhällen. 21 procent av de arbetsföra i 60 ekonomier har för avsikt att starta företag inom tre år och en av fem entreprenörer bedömer att de kommer att kunna anställa sex eller fler personer.

Entreprenörerna finns främst i åldersspannen 25-35 och 35-44 år i alla länder – människor i början eller mitten av karriären. Sverige utmärker sig däremot med en större andel entreprenörer i ålderssegmentet 55–64 år. Vissa länder har en tydlig koncentration av entreprenörskap till en särskild sektor, i Sverige är entreprenörerna främst verksamma inom IKT, informations- och kommunikationsteknologisektorn.

– Det är ekonomisk-politiskt viktigt att Sverige satsar på styrkeområden genom enklare och färre regler för att underlätta och främja digitalisering och nya företagsformer. Även kompetensförsörjning och tillgång till kapital är avgörande för att främja en entreprenörskapsdriven ekonomi, säger Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH

Om undersökningen: Igår kväll lanserades den 17:e upplagan av den årliga Global Entrepreneurship Monitor (GEM)-rapporten på GEMs årsmöte i Boston, Massachusetts, USA. I årets upplaga deltog över 200 000 personer och cirka 3 900 nationella experter på entreprenörskap. Studien har genomförts i 73 länder och representerar 72 procent av världens befolkning och 90 procent av världens totala BNP.

Den fullständiga GEM-rapporten finns tillgänglig här.