16-02-16

På väg mot 2020: Är entreprenörskap en genusfråga?

8mars_bildrad_2Tisdagen den 8 mars arrangerar Entreprenörskapsforum  ett frukostseminarium i Örebro med anledning av den internationella kvinnodagen. I senaste nationella Global Entrepreneurship Monitor (GEM) visas att svenska kvinnors entreprenörskap har fallit från 6,2 procent till 3,8 procent, en minskning med närmare 40 procent på ett år. Detta rimmar illa med regeringens strategi att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020 och att 4 av 5 jobb skapas i  företag med färre än 50 anställda. Vart är vi på väg? Är entreprenörskap ett manligt fenomen?