16-02-19

Örebroregionen – väl rustad för framtida utmaningar!

Webbetta_Orebro

Örebros utveckling i fråga om att höja humankapitalinnehållet i den regionala arbetsmarknaden har varit bland de starkaste i landet. All utbildning resulterar dock inte i humankapital. Utbildning måste tillåtas vara behovsdriven utifrån ett arbetsgivarperspektiv, vilket förutsätter nära samarbete med det regionala näringslivet. Det skriver Entreprenörskapsforums Johan Eklund och Per Thulin i Nerikes Allehanda.