16-02-26

Ruter Dam på företagsbesök

15mars_BildradRuter Dams nätverk av kvinnliga chefer på hög nivå i stora företag bjuds den 15 mars in till företagsbesök hos Entreprenörskapsforum. Under mötet diskuteras hur Entreprenörskapsforum påverkar beslutsfattare med oberoende forskningsresultat, hur det svenska näringslivets långsiktiga internationella konkurrenskraft och förmåga att hävda sig i den globala ekonomin ser ut samt vilka ekonomisk-politiska policyförslag som krävs för att förbättra Sveriges situation.