16-02-29

Till, från och mellan marknader – småföretag på export

Global connections

Den 16 mars 2016 lanserar Entreprenörskapsforum rapporten International Market Exit and Re-entry: An empirical study of export patterns of Swedish SME:s författad av Lucia Naldi och Andrea Kuiken, professor respektive doktorand JIBS. Rapporten kartlägger svenska små och medelstora företags internationaliseringsmönster. Specifikt tittar författarna på om, hur och varför företag gör exit från internationella marknader och huruvida de återvänder eller söker sig till nya marknader.