16-03-08

OECD om forskning och innovation

Bildrad_22marsOECD-chefen Andrew W. Wyckoff besöker Sverige för att presentera rapporten The 2016 Sweden Review of Innovation Policy på ett seminarium arrangerat av Entreprenörskapsforum och Vinnova den 22 mars.