16-03-09

Entreprenörskap – en genusfråga

Maria Larsson8marsMed anledning av den internationella kvinnodagen den 8 mars arrangerade Entreprenörskapsforum ett frukostseminarium i Örebro under rubriken Är entreprenörskap en genusfråga? Bakgrunden var att kvinnors entreprenörskap minskat såväl i Sverige som i Örebro län. I diskussionen lyftes behovet av att få fler nyanlända kvinnor att bli entreprenörer, fler ambassadörer för kvinnors företagande samt att jobba med attityder och inställning till att driva eget.