Pernilla Norlin + publik 16-03-21

Entreprenörskaps-forum i fokus på Ruter Dam-träff

Ruter Dams affärsnätverk besökte Entreprenörskapsforum den 15 mars. Naturligtvis diskuterades entreprenören - en ekonomis förändringsagent. Flera forskare presenterade sina projekt och eftermiddagen avslutades med sushi, förfriskningar och spännande samtal.