16-04-22

Den regionala kulturens betydelse för entreprenörskap

20april_ettaSeminariet i Örebro den 20 april tog sin utgångspunkt i  rapporten Det smittsamma entreprenörskapet – från bruksmentalitet till Gnosjöanda. Författaren Johan P Larsson, forskare Entreprenörskapsforum berättade varför det startas fler företag i områden med historiskt sett många entreprenörer och presenterade även åtgärder för att stärka den regionala konkurrenskraften.