16-05-25

Finansmarknadens regleringar – lärdomar för välfärdssektorerna?

PS_Andersson_webbildVinstdrivande företag inom välfärdssektorn är ett hett debatterat ämne i Sverige. Men de problem som uppstått inom sektorn beror inte primärt på att vinstdrivande företag tillåts verka inom välfärden, utan på att privatiseringen skett innan effektiv reglering och tillsyn varit på plats. I en ny PS från Entreprenörskapsforum lyfter Martin Andersson och Per Strömberg att välfärdssektorn har mycket att lära av regleringen av finanssektorn.

 

Ladda ned Finansmarknadens regleringar – lärdomar för välfärdssektorerna? 

Läs debattartikeln i Dagens Industri: Så bör välfärden regleras

Läs pressmeddelandet

Se webbutsändningen från lanseringsseminariet