16-06-10

Täta städer stärker konkurrenskraften

Johan P LarssonAtt städers förtätning är en nationell angelägenhet visar Entreprenörskapsforums forskningsledare Johan P Larsson i artikeln Non-routine activities and the within-city geography of jobs som nyligen blev antagen i tidskriften Urban Studies. En slutsats är att täta stadskärnor utgör ett grundvillkor för utförandet av kunskapsintensiva tjänster. 

Förtätningen av svenska stadskärnor följer ett internationellt mönster där den främsta katalysatorn, sedan 1990-talets början, varit företag i kunskapsintensiva branscher.

Yrken med höga kunskapskrav – och med stort interaktivt innehåll – tenderar att vara samlokaliserade inom städer och då främst i de centrala delarna. En slutsats är att täta stadskärnor utgör ett grundvillkor för utförandet av kunskapsintensiva tjänster. De regleringar som gjort svenska städer glesa, i en internationell jämförelse, försämrar därför Sveriges konkurrenskraft.

Enligt Johan P Larsson, forskningsledare Entreprenörskapsforum och universitetslektor Jönköpings internationella handelshögskola, bör en förbättring och förenkling av regelverket som styr byggandet och markanvändningen vara av högsta prioritet för att förbättra städernas tillväxt och i förlängningen även Sveriges konkurrenskraft och ekonomiska tillväxt.

Läs artikeln på Urban Studies