16-06-15

Ses vi i Almedalen?

Almedalen nyUnder Almedalsveckan i Visby samarrangerar Entreprenörskapsforum fem seminarier: samverkan stora och små företag, företagande i en snabbt föränderlig värld, skatter, inkubatorer och socialt entreprenörskap står på agendan under måndag till onsdag 4-6 juli. Hoppas vi ses!