16-06-15

Melker Schörling Symposium – stadens triumf och landsbygdens återtåg!

Melker Schörling

Den 2 juni arrangerade Entreprenörskapsforum Melker Schörling Symposium som satte fokus på städer vs landsbygd. Frågor som stad och lands ömsesidiga beroende, kluster, digitaliseringens betydelse och mångfald diskuterades av en lång rad namnkunniga personer. Även om stadens position är fortsatt stark kan landsbygden mycket väl vara på återtåg!