16-07-03

Regionalpolitiskt forum på Facebook

Webbetta_OrebroEntreprenörskapsforum har startat ett Regionalpolitiskt forum som ska sätta fokus på regionala förutsättningar för det svenska näringslivets dynamik och långsiktigt uthålliga tillväxt. Utifrån den senaste forskningen tas förslag på ekonomisk-politiska åtgärder som kan stärka entreprenörskap och konkurrenskraft i regionerna fram. Redan nu kan du läsa om nya forskningsrön på Regionalpolitiskt forums sida på Facebook. 

 

Tanken är att Facebook-sidan ska samla forskning och forskare inom de regionala vetenskaperna och vara en plats för personer som är intresserade av regional tillväxt och det senaste inom forskningen där.

Johan P Larsson är ansvarig forskningsledare för Regionalpolitiskt forum och Ylva Skoogberg är projektledare.

Regionalpolitiskt forum leds av en styrgrupp med Per Tryding, vice vd Sydsvenska Industri- och handelskammaren som ordförande.

Läs mer om Regionalpolitiskt forum

Gå direkt till Facebook-sidan