Webbetta_Orebro 16-07-03

Regionalpolitiskt forum på Facebook

Entreprenörskapsforum har startat ett Regionalpolitiskt forum som ska sätta fokus på regionala förutsättningar för det svenska näringslivets dynamik och långsiktigt uthålliga tillväxt. Utifrån den senaste forskningen tas förslag på ekonomisk-politiska åtgärder som kan stärka entreprenörskap och konkurrenskraft i regionerna fram. Redan nu kan du läsa om nya forskningsrön på Regionalpolitiskt forums sida på Facebook. 

 

Tanken är att Facebook-sidan ska samla forskning och forskare inom de regionala vetenskaperna och vara en plats för personer som är intresserade av regional tillväxt och det senaste inom forskningen där.

Johan P Larsson är ansvarig forskningsledare för Regionalpolitiskt forum och Ylva Skoogberg är projektledare.

Regionalpolitiskt forum leds av en styrgrupp med Per Tryding, vice vd Sydsvenska Industri- och handelskammaren som ordförande.

Läs mer om Regionalpolitiskt forum

Gå direkt till Facebook-sidan