16-07-04

Etablerade stora och unga små – vinnande samarbete för svensk konkurrenskraft

Panel 1Almedalsmåndagen den 4 juli inleddes med Entreprenörskapsforums och Tillväxtverkets seminarium om symbiosen mellan stora och små företag. Ett näringsliv i förändring öppnar upp för nya affärsmodeller och innovationer vilket påverkar både etablerade storföretag och unga små. Samarbete är både nödvändigt och självklart menade de medverkande.