16-09-01

Vinna eller försvinna? Konkurrenskraft i en föränderlig värld

Bildrad_3-4okt 2Hur går det egentligen för Sverige? Hur mäter vi den svenska konkurrenskraften och vilken näringspolitisk betydelse har det? Hur mäts konkurrenskraft och hur används måtten? Vad betyder produktiviteten för konkurrenskraften? Anmäl dig nu till konferensen (3-4/10) där vi gräver djupare i konkurrenskraftsfrågor tillsammans med SCB och Tillväxtanalys.