16-10-19

I GP: Så kan Sverige rusta för framtidens företag och jobb

Pontus Braunerhjelm 700Entreprenörskapsutredningens ordf Pontus Braunerhjelm och huvudsekr Johan Kreicbergs skriver i GP att det inte räcker med kunskapssatsningar. Kunskap måste också omvandlas till samhällelig nytta och innovationer. De slår fast att en tydlig entreprenörskaps- och innovationsprofil på den ekonomiska politiken sannolikt är den bästa investering en regering kan göra för en fortsatt tillväxt och nya arbetstillfällen.