16-10-29

Entreprenörskapsforum söker praktikant

praktikant 2017Vill du bidra till det offentliga samtalet? Till vårterminen 2017 söker Entreprenörskapsforum en praktikant. Vi söker dig som studerar  samhällsvetenskap eller journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap med intresse av den samhällsekonomiska debatten och Entreprenörskapsforums verksamhet – forskning, nätverk och debatt.