16-12-12

Den svenska entreprenörsviljan är hög

thulinstabeller_banner_2016_ny_farg-kopiaDen svenska entreprenörskapsviljan är hög men skiljer sig mellan svenska län. En majoritet, 52 procent, av östgötarna som inte är företagare idag kan tänka sig att bli det. Motsvarande andel i Blekinge och Södermanland är 38 procent. Kalmar och Stockholm ligger i topp när det gäller avsikt att starta företag inom tre år. Utmaningen ligger just i att få de som kan tänka sig att starta företag att verkligen göra det. Per Thulin, ekon dr Entreprenörskapsforum och KTH, tipsar om behovet av ett bättre näringslivsklimat och ökade kunskaper i hur man startar och driver företag.