16-12-14

Globaliseringen är inget nollsummespel

panel-1Den 9 december lanserades Johan Norbergs nya rapport som dokumenterar globaliseringens landvinningar de senaste decennierna. Aldrig tidigare i den mänskliga historien har så många fått det så mycket bättre så snabbt. En namnkunnig panel lyfte framgångar, motgångar och åtgärdsförslag vad gäller ojämlikhet, miljö och utveckling.