16-12-20

Sverige är Europas mest intraprenöriella land

gem_worldbankEuropa har länge dragits med paradoxen hög ekonomisk konkurrenskraft men låga nivåer av entreprenörskap. En ny rapport från World Economic Forum och Global Entrepreneurship Monitor ger en förklaring: Europa har istället många intraprenörer, d v s personer med innovativa idéer inom befintliga organisationer.

– Intraprenörskapet har varit en nyckelfaktor för att uppgradera och förstärka de svenska, ofta sekelgamla, storföretagens konkurrenskraft, kommenterar Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH.

Han tillägger att fokus bör ligga på att skapa ett näringslivsklimat som stimulerar kreativitet och kunskapsspridning oavsett om det sker i form av företagande eller intraprenörskap. Detta inkluderar att underlätta för individer att gå mellan anställning och att vara egenföretagare, ett minskat regelkrångel samt ett ökat fokus på att höja kunskapsnivån hos våra studenter. Ytterst är intraprenörskap en fråga om näringslivets kompetensförsörjning

Resultaten för de europeiska länderna varierar kraftigt. Storbritannien är undantaget bland stora länder och kommer på femte plats i en kombinerad ranking av intraprenörskap och entreprenörskap samt som nummer tre när endast intraprenörskap mäts. Tyskland (24) och Frankrike (25) hamnar långt ned på en kombinerad ranking trots en god andel intraprenörskap. De tre sämst placerade är Grekland (26), Spanien (27) och Italien (28). Det är ett oroande tecken eftersom EUs konkurrenskraft är beroende av de stora industriländerna. Estland, Sverige och Lettland toppar listan. Övriga nordiska länder hamnar också högt upp i den kombinerade rankingen av entreprenörskap och intraprenörskap och drar därmed upp hela Europas genomsnitt.

I rapporten anges policyimplikationer för hur beslutsfattare kan utforma strategier för att förbättra den ekonomiska konkurrenskraften och främja alla typer av företagande. Valet står inte mellan nystartade företag och intraprenörskap eftersom ekonomier frodas av alla typer av entreprenörskap. Resultaten är viktiga för Europas framtida tillväxt eftersom de som är innovativa inom organisationer tenderar att skapa fler arbetstillfällen än de som startar eget företag.

Ladda ned rapporten 

Kontakta Pontus Braunerhjelm