17-01-12

Sverigelansering av Världsbankens Doing Business Report

Världsbankens årliga mätning av företagsklimatet i knappt 200 länder – från Afghanistan till Zimbabwe – har rönt betydande uppmärksamhet sedan den publicerades för första gången 2003. Augusto Lopez-Claros, analyschef Världsbanken, presenterar Doing Business 2017 vid ett seminarium samarrangerat av Entreprenörskapsforum och IVA den 19 januari. Hur placerar sig Sverige och har vi förbättrat oss gentemot våra konkurrentländer?