17-02-14

Betydelsen av socialt kapital för regional utveckling och entreprenörskap

Tisdagen den 28 februari hålls ett lunchseminarium om det sociala kapitalet, kittet som binder samman en ort och skapar förutsättningar för entreprenörskap och förnyelse.  Medverkar gör Kristina Alsér, Markus Berensson, Johan P Larsson och Hans Westlund. Välkommen med din anmälan!