17-02-23

Kvinnors företagande 8 mars

Entreprenörskapsforums och SCB samarrangerar ett seminarium i Örebro på den internationella kvinnodagen den 8 mars. På seminariet diskuteras bl a om män och kvinnor har olika attityder och incitament att starta företag, om de driver olika sorters företag och om det finns skillnader i hur kvinnor och män blir bemötta av t ex myndigheter och banker etc. Välkommen till angelägen frukostdiskussion på Rosengrens skafferi!